ასოციაცია საქრძე 12 წლიანი ისტორიით

ასოციაცია საქართველოს რძის სექტორის ხელშეწყობისა და განვითარების მიზნით შეიქმნა 2006 წელს, OPTO International-ის თანადგომით; მისი დამფუძნებლები იყვნენ იმ დროისთვის ცნობილი კომპანიები :

 • Ø სანტე
 • Ø ეკოფუდი
 • Ø ამალთეა დიდუბის რძე
 • Ø ქართული პროდუქტები

ასოციაციას თავიდან ეწოდა DIPA (Dairy information and promotion agency) და მის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენდა რძისა და ძის პროდუქტების პოპულარიზაცია

2008 წელს ასოციაციამ შეიცვალა სახელი და ეწოდა რძის პროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაცია „საქრძე“

2008 წლიდან „საქრძის“ მიზნები და მოღვაწეობის სფერო გაიზარდა

2008 წლიდან იზრდება „საქრძის“ წევრების რიცხვი

ჩვენი წევრობა შეუძლია როგორც გადამამუშავებელს, ასევე ფერმერს

ჩვენ უკვე 23 წევრი გვყავს ჩვენი წევრების მიერ წარმოებული პროდუქცია ქვეყანაში მთლიანად წარმოებული რძის პროდუქციის დაახლოებით  90% შეადგენს (ყველის გამოკლებით)

ჩვენი წევრები არიან:

 • შპს სანტე ჯი-ემ-თი პროდუქტი (სანტე, სანტინო, სანტისიმო)
 • შპს ნატურალ+
 • შპს სანტა (ალპია)
 • შპს ჩვენი ფერმერი (დღის პროდუქტი)
 • შპს ვიმ-ბილ-დან საქართველო (სოფლის ნობათი)
 • შპს ჯორჯიან მილკ (მილკოფუდი)
 • შპს სპასოვკა
 • შპს ახალი სტილი
 • ი/მ ბადრი გოგოლაძე კოოპ. დისველი
 • ი/მ პ.ფეიქრიშვილი
 • შპს წიფორა სამცხე
 • შპს ახალი მესხეთი
 • შპს ნიბა 2008
 • ი/მ ნიკო გოგებაშვილი
 • ი/მ გოჩა ღაღაშვილი (ცივის ყველი)
 • შპს ოდლისი
 • შპს ლეანკა
 • ი/მ რამაზ ჯანაშვილი
 • ი/მ მიშა მათიაშვილი (MM Cheese)
 • ი/მ დავით ბოტკოველი („ნიშები“)
 • ი/მ ლევან ბეჟანიშვილი (შუამთა)
 • ი/მ ეთერ გოგებაშვილი

 

სტრუქტურა

 

ჩვენი მიზნებია

მერძევეობის დარგის განვითარების ხელშეწყობა დარგის ინტერესების დაცვა და ლობირება რძისა და რძის პროდუქტების თანამედროვე სტანდარტების შემუშავება და დანერგვა რძისა და რძის პროდუქტების პოპულარიზაცია საქართველოში წარმოებული რძის რაოდენობისა და ხარისხის გაზრდა

ჩვენი ამოცანებია

მერძევეობის სფეროში წარმატებული ქვეყნების ცოდნის, გამოცდილებისა და სტანდარტების  გავრცელება როგორც ასოციაციის წევრებს შორის, ასევე რძის ინდუსტრიის სხვა მოთამაშეებს შორის აქტიური მონაწილეობა რძის სექტორთან დაკავშირებული ყველა საკანონმდებლო-ნორმატიული დოკუმენტის მომზადებაში დონორ ორგანიზაციებთან აქტიური თანამშრომლობა სექტორის გასავითარებლად ერთობლივი პროექტების განხორციელებაში

შესრულებული პროექტები
სასწავლო ტურები:
 • ესტონეთში,
 • ბრიტანეთში,
 • ისრაელში,
 • შვეიცარიაში

 

ტრენინგები:
 • წარმოების ჰიგიენასა და სურსათის უვნებლობაზე
 • HACCP საკითხებზე
 • მარკეტინგზე
 • მენეჯმენტზე
 • ფინანსებზე
 • ცხოველთა კვებასა და ვეტერინარიაზე

 

შედეგები:

გადამზადდა 1000-ზე მეტი ფერმერი და გადამამუშავებელი 2008 წელს საქართველოში პირველად ჩატარდა და აღინიშნა რძის საერთაშორისო დღე 2008 წელს განხორციელდა რძის ინდუსტრიასთან დაკავშირებული სამომხმარებლო ქცევისა და განწყობების კვლევა 2009 წელს საქართველოში პირველად დაიბეჭდა სურსათის მწარმოებელი კომპანიების კატალოგი 2017 წელს ჩატარდა ყველის მოხმარებისა და მის მიმართ დამოკიდებულებების კვლევა

ჩვენი პარტნიორები

აღნიშნული პროექტების განხორციელებაში ჩვენი პატნიორები იყვნენ:

 • OPTO International
 • GRM International Europe Foundation
 • GDCI ICTPL
 • RED Program Niras
 • Georgia MOLI in Kakheti

 

სამომავლო გეგმები და ამოცანები

ასოციაციის წევრებისა და ზოგადად რძის ინდუსტრიის ინტერესების დაცვა მომხმარებელთა ცნობიერების ამაღლება ხელისუფლებასთან აქტიური თანამშრომლობა შესაბამისი ნორმატიული დოკუმენტების შემუშავებაში აქტიური მუშაობა რძის გადამუშავებისა და განსაკუთრებით რძის პირველადი წარმოების სფეროში განათლების დონის ასამაღლებლად დონორ ორგანიზაციებთან აქტიური თანამშრომლობა ერთობლივი მიზნობრივი პროექტების განსახორციელებლად ასოციაციის გაძლიერება და ახალი წევრების მოზიდვა

ასოციაციის წევრები